elektronické zapalování

řídící jednotka pro MZ150/250etz

úvod

Toto zapojení vzniklo z dříve otištěného článku v A-Radiu, když jsem předělával kontaktní zapalování na bezkontaktní, protože jsem se mylně domníval, že originální řídící jednotka (dále jen CU) je vadná.

funkce

Bezkontaktní zapalování se skládá z vysílače impulzů (dále jen VI a může to být Hallova sonda nebo u Simsonů cívka…) a z CU. Celé to pracuje takto: v době zážehu vyšle VI impulz do CU, která rozepne proud primárním vinutím zapalovací cívky. U motocyklů MZ je VI řešen Hallovou sondou, která je umístěna nad alternátorem a nad ní se otáčí magnet prstencového tvaru – magnet má na jedné polovině severní pól a na druhé jižní. Podle toho, který pól je nad sondou, se vysílá buď +Ucc nebo 0V impulz.

Vývody z VI jsou vyvedeny na konektory FASTON upevněné v plastu – jsou tři (díváme se na konektory shora a kabel k H.sondě vede vpravo)-zleva: 1),,-“ napájení sondy – bílá, 2)výstup impulzů – zelená, 3),,+“ napájení sondy – červená.

CU je vybavena LED, která indikuje rozepnutí obvodu primárního vinutí zapalovací cívky – snadná kontrola funkčnosti VI nebo usnadnění při seřizování předstihu, když z nějakého důvodu nemůžeme sledovat jiskru na zapalovací svíčce.

Přejde-li výstup VI do 0V úrovně, pak sepne T2, takže proud jeho kolektorem rozsvítí LED (na barvě nezáleží – já použil červenou) a sepne T1. Otevřený T1 zkratuje R5 – T3 (Darlington) přeruší proud zapalovací cívkou. V jádře cívky velmi rychle zaniká magnetický tok, takže se na vývodech prim. vinutí cívky indukuje značné napětí (v sekundární také – okamžik, kdy dojde k přeskočení jiskry ve svíčce) opačné polarity než byla při průchodu proudu při sepnutém T3. Aby nedošlo ke zničení T3, tak je mezi jeho kolektorem a emitorem fóliový kondenzátor C2, který zachytává napěťové špičky. Při překročení napětí C2 určeného Zenerovými diodami D2 a D3 (2x180V=360V) dojde k jejich otevření a odvedení nebezpečného náboje z C2 přes R5 k zemi. Objeví-li se na výstupu VI takové napětí, aby se T2 zavřel, pak LED zhasne a zavře se i T1. Dělič v bázi T3 je odblokován a T3 sepne proud cívkou. Tento cyklus se opakuje stále dokola. Zapojení je odzkoušené a s mírnými úpravami je použitelné i pro jiné motocykly než je MZ.

 • Označení vývodů
  1. PAD1 – ,,+“ napájení VI
  2. PAD2 – vstup impulzů z VI
  3. PAD3 – ,,-“ napájení VI
  4. PAD4 – ,,-“ napájení CU
  5. PAD5 – konec prim. vinutí zap. cívky (u MZ označen ,,1“)
  6. PAD6 – ,,+“ napájení CU

deska plošných spojů

T3 jsem přišrouboval přes malý chladič k DPS a celé zařízení jsem vložil do krabičky od originální CU. Desku řídící jednotky je vhodné a velmi praktické přelakovat bezbarvým lakem. Já jsem toto podcenil a výsledek byl takový, že při dešti mi do CU nateklo a nebylo možné nastartovat.

závěr

Výše popsaná elektronika funguje bezproblémově a bylo s ní najeto již několik km.

označeníhodnota
C147u/16V
C2220n/400Vss
D1LED 3mm
D2, D3180V/1W
D4BY299
R1220/1W
R210k
R36k8
R4180
R5120
T1BC337
T2BC327
T3BU931T
Seznam součástek

Tento článek pochází z roku 2004 a byl publikován pouze zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *