světelný efekt knight rider

Toto zapojení vzniklo v době, když jsem si chtěl ve škole získané poznatky z číslicové techniky odzkoušet v praxi. Jelikož jsem chtěl postavit něco, co by na sebe nějak upozorňovalo, nechal jsem se inspirovat světelným efektem na automobilu v seriálu Knight Rider.

funkce

Schéma světelného efektu

Jádrem zapojení je astabilní klopný obvod tvořený hradly IC4B, IC4C a IC4D. Kmitočet překlápění je zvolen tak, aby efekt pěkně vypadal. Kmitočet lze upravit změnou kapacity C1 nebo odporu R1. Z astabilního klopného obvodu jsou impulzy vedeny na čítač 4516, za kterým následuje dekodér 1 z 16 s demultiplexerem 4515. Demultiplexer má vždy jeden výstup v úrovni L a díky tomu jsou diody postupně rozsvěcovány a zhášeny. Při dosažení hodnoty 15 na čítači se aktivuje přenos „nahoru“ (carry) na vývodu CO. Tento signál je invertován hradlem IC4A a následně se jím překlápi klopný obvod typu D 4013 (IC3A). Z výstupu klopného obvodu je řízen směr čítání čítače IC2, který bude nyní čítat opačným směrem – tedy dolů. Výstup CO se nyní aktivuje, když čítač dočítá do 0. Klopný obvod se opět překlopí a cyklus se opakuje. Článek R3, C2 zajišťuje po připojení napájení reset zařízení, aby blikání začínalo vždy zleva. Pro jiné napájecí napětí než 12V se musí upravit odpor předřadného rezistoru R2, který omezuje proud svítivými diodami.

deska plošných spojů

Deska je navržená jako jednostranná s pěti propojkami. Zapojení by se dalo mnohem jednodušeji řešit s mikropočítačem (ATMEL, Microchip, Motorola), ale účelem bylo odzkoušení funkce základních logických obvodů a jejich aplikace. Nakonec jsem k desce přilepil záslepku z PC a světelný efekt namontoval do prázdné šachty kamarádova počítače.

označeníhodnota
C13u3/16V
C2100n
C7100u/16V
D1-D165mm LED červená
D171N4148
IC14515
IC24516
IC34013
IC44011
R112k
R23k6
R310k
pinová lištaúhlová
svorkovniceAK 500/2
Seznam součástek

Článek byl otištěn v Praktické elektronice 05/2006 na str. 20 a 21

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *